De dichter

     P. de Vries is geboren in 1906 in  Enkhuizen en

     was   eerst onderwijzer in Hoofddorp en  daarna

     in Den Haag op de Paul Krugerschool. Hij begon

     pas met dichten na zijn veertigste. Veel gedichten

     van hem  zijn  gepubliceerd in o.a. de NRC, het

     onderwijzersvakblad. In de Elzevier heeft er een

     interview van hem gestaan. Voor de radio zijn

     er programma’s geweest waarin  gedichten  van

     hem  werden voorgedragen. Een bundel is er

     nooit  uitgegeven tijdens zijn leven.

 

 

                              Archief

 

    In 2016 heeft Nico Drost een verzamelbundel met

    382 gedichten samengesteld, met weglating

    van religieuze gedichten, omdat P. de Vries daar later

    niet meer achter kon staan. Deze bundel is   

    opgenomen in de Koninklijke  Bibliotheek.

     In het Letterkundig Museum bevindt zich sinds 2016

    een doos met de volgende inhoud:

    "Diverse archivalia; Handschriften en typoscripten

    van gedichten op losse bladen en geplakt op

    cahieromslagen; knipsels van gedichten van De

    Vries uit diverse dag- en weekbladen geplakt op

    karton en cahieromslagen; handgeschreven

    bladmuziek 'Om te zingen'; (postume) brief aan

    meester De Vries, 2006; artikel over De Vries in 'De

    Oud-Hagenaar', 2013"

 

 

New layer...