Reacties op deze website kunt u sturen naar:

 

     Nico Drost

     Kokentún 24

     9136PS Paesens(Fr)

     of 

     nj.drost@knid.nl 

     of            

     Telefoon: 0519-589013

 

      Gedichten I op deze website is ook als

       bundel beschikbaar. 

       Na overmaking van €5, - op gironummer

       NL52 INGB 0004 6289 91 t.n.v. N.J. Drost, met

       vermelding van uw naam en adres, wordt het u

       toegezonden.

 

       * De website is ook te vinden via

       Google (meesterdichter) en op

          http://gedichten.startpagina.nl

          

           Kijk ook eens op deze gedichten websites:

        www.dichters.nl

        www.gedachten-gedichten.nl